Psikoloji ve pazarlama bilimlerindeki en son bulgulardan yararlanarak, markaların rekabet düzeyi yüksek piyasa şartlarında parlamasına ve 360 derece pazarlama iletişimi yapmasına destek olan butik bir marka danışmanlık ve dijital pazarlama ajansıyız.

Mobil Pazarlama

Google AdWords Yönetimi

Dönüşüm Optimizasyonu

E-Posta Pazarlaması

Online Görünürlük Analizi

Bize Hemen Ulaşabilirsiniz


Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak ve markanıza özel teklifimizi dinlemek için randevu talep edebilirsiniz.

+90 212 263 63 77

info@b4mind.com

Cihannüma Mah., Mehmet Ali Bey Sok. No: 4 D:2 Beşiktaş, İstanbul/Türkiye

+90 212 263 63 77

Beşiktaş, İstanbul/Türkiye

Yukarı

Marka Sadakati Nedir? Marka Sadakatini Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Marka Sadakati Nedir? Marka Sadakatini Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Marka sadakati, müşterilerin kendini markaya adadığı ve zamanla aynı markadan tekrar tekrar satın alma davranışı gösterdiği müşteri davranış kalıbıdır. Sadık müşteriler fiyat ya da uygunluk faktörlerinden bağımsız olarak sürekli aynı ürünleri satın alırlar.  Şirketler de müşteri sadakatini beslemek için sadakat/ödül programları, deneme sürümleri ve teşvikler gibi farklı pazarlama stratejileri uygularlar.

Müşteri sadakatini besleyen şirketler, markayı pazarlayan ve kendi çevresine marka hakkında çevrim içi ve çevrimdışı kanallarda pozitif mesajlar dağıtan marka elçileriyle çalışırlar. Bu ücretsiz bir kulaktan kulağa pazarlama yöntemidir ve genellikle marka sadakati yaratmak için oldukça etkilidir.

Rekabetçi pazarlarda tüketicilerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini tanımlamak için markalar, sürekli anlamlı etkileşimler yapmaya ihtiyaç duyar. Hedef kitle için önemli olan duygusal değerleri vurgulayan markalar, en başarılı markalardır. Değer tanımlaması doğru yapıldığında bu durum, daha fazla müşteri etkileşimine ve geri dönen müşteri sayısına yol açar.

Marka sadakatindeki tek faktör satın alma davranışı değildir.Satın alma davranışının öncesi de bu noktada değerlendirme kapsamına alınmalıdır. Her tekrarlayan satın alma davranışı marka sadakati olmayabilir. Marka sadakati işte bu yüzden gerçek marka sadakati ve suni marka sadakati olarak ikiye ayrılır.

Gerçek marka sadakati, tekrar eden satın alma davranışının markayla kurulmuş olan derin bir bağdan kaynaklanmasıdır. Suni marka sadakati ise marka bağlılığının zayıf olduğu sadakattir ve yanıltıcı olabilir. Yeni bir marka tercih etmenin yeterince cazip olmaması veya sadece alışkanlık sebebiyle aynı markadan tekrar tekrar satın almak markayla süregelen bağın nedenidir.

Markanın Fonksiyonel Özelliklerinin Marka Sadakatine Pozitif Etkisi Vardır

Marka sadakatini etkileyen ilk faktör marka fonksiyonelliğidir. Eğer müşteriler markadan net fonksiyonel faydalar elde ediyorsa markaya büyük olasılıkla sadık olacaktır.

Müşterideki Fiyat Duyarlılığı İle Marka Sadakati Arasında Negatif Bağ Bulunur

Fiyat duyarlılığı marka sadakatini etkileyen faktörlerden ikincisidir. Sadece fiyat değişkenine odaklanan müşteriler, sürekli diğer markaların yapacağı indirim ve promosyonları takip edeceğinden kuvvetli marka bağı kuramayacak ve devamlı olarak marka değiştirecektir.

Markaya Güven Duymak Marka Sadakatini Doğrudan Etkiler

Marka güveni, marka sadakati yaratmadaki bir diğer önemli etkendir. Markaya duyulan yüksek güven hem kuvvetli bir bağ yaratacağından hem de risk algısını azaltacağından satın alma davranışının tekrarını sağlayacaktır.

Marka Sembolizmiyle Marka Sadakati Arasında Pozitif İlişki Vardır

Dördüncü faktör marka sembolizmidir. Tüketicide statü, prestij ve ayrıcalıklı olma isteği şeklinde zuhur eden psikolojik ihtiyaçlardan beslenmiş marka kimlikleri oluşturmak, müşteriyle marka arasındaki bağın derinleşmesine katkı sağlayacaktır.

Marka Sadakatinde Müşterinin Sosyal Çevresinin Etkisi Büyüktür

Marka sadakatini temel olarak etkileyen son faktör ise sosyal çevre etkisidir. Sosyal çevre müşteri tercihlerinin oluşmasında, gelişmesinde ve değişmesinde büyük bir etkendir. Aile ve arkadaş çevresi gibi birincil ilişkiler ve iş arkadaşları, öğretmenler gibi ikincil ilişkiler marka sadakatinin oluşmasında ciddi yönlendirmelere sebep olur.

Yararlanılan Kaynaklar

  1. Brand Loyalty – Investopedia.com
  2. Factors Affecting Brand Loyalty: A Study in An Emerging Market on Fast Moving Consumer Goods – Ramesh Kumar and Jai Advani
  3. Factors and Elements Influencing Brand Loyalty – International Journal of Agriculture and Crop Sciences
  4. Müşteri Sadakati ile Gerçek Tüketici Tatmini Arasındaki İlişkinin Boyutları – B4Mind Blog
  5. Müşterilerinizin İhtiyaçlarına Odaklanarak Sadakat Yaratın – B4Mind Blog
  6. Brand Loyalty – Kbmanage.com
  7. Müşteri Sadakatinde Dijital Ajansların Rolü Nedir? – B4Mind Blog

 

Marka, pazarlama ve dijital trendler hakkında detaylı araştırmalar sonucunda oluşturulan blog makalelerimizi takip etmek için, marka yöneticileri ve dijital pazarlama uzmanlarını hedeflediğimiz B4Mind Blogu’u sık kullanılanlara eklemeyi unutmayın!

Yorum yok

Yorum Yaz